Danh sách môn học

Dưới đây là danh sách môn học cho khóa học đầu tiên của Mekong Resources khai giảng vào ngày 10/06/2016. Thông tin chi tiết về  nội dung cũng như thời lượng của từng môn học sẽ được chúng tôi cập nhận vào ngày 15/05/2016.

 

   Số thứ tự  Tên Môn
CONTENT MARKETING
   1    Content SEO
   2    Content PR
   3    Content Website
   4    Info-graphic
   5    Nhiếp ảnh
   6    Quay dựng phim
DIGITAL MARKETING
   7    Chiến lượt Digital marketing
   8    Google adwords
   9    Facebook adwords
   10    SEO
   11    Email marketing
   12    Youtube marketing
LÝ THUYẾT MARKETING
   13    Marketing căn bản
   14    Hành vi khách hàng
   15    Thiết kế slide và thuyết trình
   16    Nghiên cứu thị trường
   17    Truyền thông căn bản
   18    Marketer Tookit
   19    Tổ chức sự kiện
KỸ NĂNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP
   20    Time management
   21    Kỹ năng viết email chuyên nghiệp
   22    Kỹ năng giao tiếp
   23    Kỹ năng thuyết trình
   24    Kỹ năng tư duy logic
   25    Kỹ năng soạn CV
   26    Kỹ năng phỏng vấn
   27    Phân tích dự án (BA)
   28    Quản lý dự án (PM)
ĐỒ HỌA
   29    Photoshop căn bản
   30    Photoshop nâng cao
   21    Graphic design
   32    UI/UX design
   33    Design in ấn
GAME
   34    Thiết kế game
   35    Lập trình game
   36    Vận hành game
LẬP TRÌNH
   37    Thiết kế Web căn bản
   38    Thiết Kế web nâng cao
   39    Lập trình iOS căn bả
   40    Lập trình iOS nâng cao
   41    Lập trình Android căn bản
   42    Lập trình Android nâng cao
   43    Lập trình Gross Platform
   44    Sửa chửa lắp ráp máy tính
   45    Quản trị mạng