Dịch vụ đào tạo nhân sự của Mekong chú trọng vào “thực học”, nghĩa là học đi đôi với làm, “học được làm được” thay vì học để lấy bằng. Học viên của Mekong sẽ được đào tạo về kiến thức cơ bản được cập nhật liên tục từ các nguồn tài liệu bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế và được hướng dẫn bởi các chuyên viên đang làm việc trực tiếp trong ngành. Học viên cũng sẽ được tiếp xúc với công việc thực tế ngay trong quá trình học thông qua các doanh nghiệp liên kết với công ty cũng như các hợp đồng cho thuê lao động ngắn hạn giữa Mekong và các doanh nghiệp có nhu cầu. Do vậy học viên cũng sẽ có cơ hội có thu nhập ngay từ lúc còn là học viên của trung tâm tùy vào khả năng chuyên môn cũng nhưng hiệu quả làm việc của mỗi người. Cuối cùng, trước và khi kết thúc khóa học, công ty Mekong sẽ đóng vai trò là cầu nối giữa học viên và doanh nghiệp nhằm đảm bảo học viên có việc làm phù hợp ngay khi tốt nghiệp thay vì cấp bằng.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

question

Các chương trình học của MEKONG bao gồm 3 phần chính sau :

Kỹ năng chuyên môn

Học viên sẽ được cập nhật các lý thuyết cơ bản mới nhất từ quốc tế và hướng dẫn bởi các chuyên viên nhiều kinh nghiệm đang làm việc trong ngành. Các kiến thức và môn học sẽ được thay đổi hàng năm để phù hợp với xu thế của thế giới và yêu cầu của doanh nghiệp tại Việt Nam cũng như thế giới.

Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

Học viên sẽ được hướng dẫn về cách thức để thích nghi nhanh nhất với văn hóa công ty, quy trình làm việc và kỹ năng làm việc với các bộ phận có liên quan đến ngành nghề mình đang học. Thêm vào đó chương trình đào tạo cũng sẽ giúp học viên có tác phong làm việc chuyên nghiệp và chú trọng đến đạo đức trong công việc.

Ngoại ngữ

Tiếng Anh đã, đang và sẽ tiếp tục là một trong những yếu tốt cốt yếu trong sự thành công của người lao động tại Việt Nam. Đa phần người lao động có ngoại ngữ tốt đều đạt được thu nhập và vị trí cao trong công việc. Do vậy, tiếng Anh cơ bản và chuyên ngành cũng được chú trọng trong chương trình đào tạo của Mekong. Chương trình tiếng Anh của Mekong chú trọng vào nâng cao khả năng giao tiếp bằng các phương thức nghe, nói, đọc, viết cho học viên trong chuyên ngành của mình thông qua sự giảng dạy của chính các giáo viên chuyên ngành.